Marc Truijen

werd geboren te Meerssen NL in 1961

Als kind groeide Marc Truijen op in een milieu dat met kunst gevuld werd. Aangezien de vader van Marc een kunstschilder was, beschouwde hij kunst als een belangrijk deel van het leven.
Geïnspireerd door de beelden en figuren in het werk van zij vader maar ook dor de collectie en boeken van primitieve kunst en moderne kunstenaars zoals Picasso, voelde hij zich gemotiveerd om een verhaal voor zijn gedachten en fantasie te creëren.
Toen Marc opgroeide en zich openstelde voor de buitenwereld realiseerde hij zich dat kunst niet het alledaagse onderwerp was dat hij gedacht had.
Eenmaal op de kunstacademie ontwikkelde hij zijn ware perceptie van kunst. In zijn vroege carrière werkte Marc voor diverse bronsgieterijen en bovendien assisteerde hij verschillede kunstenaars.
Marc richt zich vooral op de ziel die ontstaat tijdens het poëtische verhaal in zijn beelden. Zijn beelden van mens en natuurvormen, worden teruggevoerd tot het primitieve, de essentie. Zijn beelden leiden een eigen leven en vertegenwoordigen het mysterie om ons heen.

Bekijk de werken van Marc Truijen

1